Doe de start-up test

Wat levert deze test op?

Succesfactoren

Ontdek de factoren die het succes van een start-up bepalen

Verbeterkansen

Krijg zicht op verbeterkansen die het succes van de start-up drastisch vergroten

Benchmark

Vergelijk de start-up met anderen en identificeer de verschillen

Investeringsbeslissing

Bepaal of de start-up investeringswaardig is

Vragen

De kenmerken van een start-up zijn:

  • Lost een concreet probleem op vanuit een nieuwe invalshoek.
  • Gericht op innovatie en groei.
  • Product en verdienmodel zijn nog niet in beton gegoten.
  • Maakt nog (bijna) geen winst.
  • Is minder dan vijf jaar actief.
  • Heeft een zekere kans op mislukken.

Wanneer is een start-up succesvol? Dat is een belangrijke vraag. In de definitie die het boek hanteert wordt het oplossen van een probleem benadrukt, het hebben van impact, en daarnaast de gerichtheid op en realisatie van groei. Je kunt stellen dat de start-up succesvol is als een duidelijke groei is gerealiseerd en er impact is. Een beoogde verandering is gerealiseerd, een deuk in een pakje boter is geslagen. Het bereiken van een winstgevende operatie is nabij. Je zou kunnen zeggen dat een start-up succesvol is als het bedrijf maximale impact realiseert op een winstgevende manier.

Voor de zekerheid

De individuele uitslag van een specifieke start-up zullen we nooit online tonen aan derden. We laten wel gemiddelde scores zien op de verschillende dimensies, want zo kun je een start-up benchmarken met peers. De ingevoerde gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

De website vraagt niet naar persoonsgegevens en kan ze dus ook niet opslaan. Ook worden individuele scores van start-ups uit de test nooit vrijgegeven of gepubliceerd. We verstrekken de gegevens en scores niet aan derden. De bedrijfsgegevens en scores zijn ook goed beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De bescherming van de informatie over een start-up is goed op orde.