Douwe Jippes

Nieuw Interview

Douwe Jippes

Co-founder en managing partner Healthy.Capital
2018-heden

Healthy.Capital investeert in jonge, veelbelovende Nederlandse ondernemingen die zich met hun innovatieve oplossingen richten op de Health & Care sector. In 2022 startte het tweede fonds met een omvang van 20 miljoen

Aan dit interview namen ook Thom Nefkens en Ineke Cazander deel.

Kun je wat vertellen over de historie en de focus van Healthy.Capital?

We zijn in 2018 gestart met Healthy.Capital met focus op digital health. Thom Nefkens en Johan van Mil wisten een aantal Peak Capital investeerders te enthousiasmeren. Samen legden zij zes miljoen in dat met de RVO Seed regeling werd aangevuld tot tien miljoen voor investeringen in digitale gezondheidszorg. In totaal hebben we in drie jaar tijd in acht bedrijven geïnvesteerd. Het tweede fonds startte vier jaar later, in 2022, met een omvang van 20 miljoen. We hebben ons ten doel gesteld een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de grote problemen waar de gezondheidszorg mee kampt. Dit zijn de stijgende kosten van de zorg, het tekort aan geschoolde zorgprofessionals, de lange wachtlijsten, de toename in chronische ziektes en de vergrijzing van de bevolking. Wij investeren in innovatieve, digitale bedrijven die deze problemen te lijf gaan.

Onze selectiecriteria zijn:

 • De start-up is gericht op digitale therapieën, digitale gezondheidsproducten en -diensten of SaaS en marktplaatsen op het gebied van gezondheidstechnologie
 • Het bedrijf bevindt zich in de pre-seed of seed fase (net voor of na marktintroductie)
 • De start-up wordt geleid door een getalenteerd en ambitieus team
 • Er is sprake van een sterke probleem-oplossing fit
 • Het bedrijf heeft een schaalbaar model met gezonde winstmarges
 • De start-up biedt zicht op een aantrekkelijke exit

We richten ons zowel op de pre-seed als de seed fase van de onderneming. In de pre-seed fase is de probleem-oplossing fit de belangrijkste vraag. Met daarbij een duidelijke definitie van de doelgroep die bereid is te betalen voor de geboden oplossing. In de seed fase draait het om de aanwezigheid van een aantrekkelijke product-markt fit.

We bieden smart capital. We bieden naast kapitaal ook kennis van en ervaring in deze niche markt. Daarin zijn we nog aan het leren, we zijn een lerende VC.

Het succes van een start-up is voor een groot deel puur geluk (of pech)

Wat bepaalt het succes van een start-up?

Het succes van een start-up is voor een groot deel puur geluk. De oprichters zijn met hun plan op het juiste moment op de juiste plaats. De dingen vallen op hun plek. Andersom geldt ook. We kwamen een start-up tegen waarbij alles klopte: de probleem-oplossing fit en het juiste team waren aanwezig. Maar toen kwam corona en dat betekende het einde van dit mooie bedrijf. Dat is gewoon pure pech. Is er dan niets dat een start-up – los van geluk – tot een succes maakt? Zeker wel. In de pre-seed fase is het team de meest belangrijke factor. Idealiter bestaat het oprichtersteam uit twee tot drie personen. Zijn de oprichters complementair aan elkaar (één is sales gedreven, één techneut en een strateeg). En de oprichters hebben bij voorkeur al enkele jaren ondernemerservaring opgedaan.

Hoe ziet jullie manier van selecteren eruit?

Het is niet eenvoudig de juiste start-ups te onderscheiden in de pre-seed fase. Ons proces om te komen tot een investering bestaat uit vijf stappen:

 1. Analyse fase: quick scan pitchdeck (team, probleem & oplossing, waardecreatie, schaalbaarheid, tractie, concurrentie en financials) en digitaal kennismaken
 2. Strategie & team fase: analyse probleem & geboden oplossing, waardepropositie, klanten en klantsegmenten, analyse teamsamenstelling en strategie
 3. Terms fase: diepgaande financiële analyse en terms: waardering, cap table, liquidation preference, gekwalificeerde meerderheid, drag & tag along, vesting
 4. Deal structuur fase: opstellen term sheet, boekenonderzoek, opstellen contract, goedkeuring van het Investment Comité
 5. Partner fase: closing, ondersteuning en rapportage gedurende de rit, volgende rondes & exit

Zeker in de pre-seed fase (vóór marktintroductie) kijken wij in het bijzonder naar het probleem en de geboden oplossing. Welk probleem lost het bedrijf op en is het groot genoeg? Welke waarde biedt de geboden oplossing voor de klant? Wie wil ervoor betalen?

Een voorbeeld van een sterke probleem-oplossing fit? Wij zijn erg enthousiast over Roott, een nieuwe marktplaats voor mentale problemen.
Het probleem: consumenten weten niet de juiste coach, psycholoog of psychiater te vinden om hun mentale problemen op te lossen.
Geboden oplossing: creëren van een digitale marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

Roott levert de volgende waardecreatie:

 • Er is een enorme versplintering in het aanbod (het zijn veelal zelfstandige professionals). De marktplaats zorgt ervoor dat consumenten gericht op zoek kunnen gaan naar hulp
 • Het platform pakt de vaak lange wachtlijsten aan door vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen
 • De marktplaats genereert een dealflow (aanwas van klanten) voor de specialisten
 • De specialisten zijn bereid te betalen voor toegang tot het platform (maandelijks bedrag)

Aangezien wij ook over het team enthousiast zijn, investeren we graag in deze jonge onderneming.

Wat bepaalt het succes van een start-up?

Het succes van een start-up is voor een groot deel puur geluk. De oprichters zijn met hun plan op het juiste moment op de juiste plaats. De dingen vallen op hun plek. Andersom geldt ook. We kwamen een start-up tegen waarbij alles klopte: de probleem-oplossing fit en het juiste team waren aanwezig. Maar toen kwam corona en dat betekende het einde van dit mooie bedrijf. Dat is gewoon pure pech. Is er dan niets dat een start-up – los van geluk – tot een succes maakt? Zeker wel. In de pre-seed fase is het team de meest belangrijke factor. Idealiter bestaat het oprichtersteam uit twee tot drie personen. Zijn de oprichters complementair aan elkaar (één is sales gedreven, één techneut en een strateeg). En de oprichters hebben bij voorkeur al enkele jaren ondernemerservaring opgedaan.

Hoe ziet jullie manier van selecteren eruit?

Het is niet eenvoudig de juiste start-ups te onderscheiden in de pre-seed fase. Ons proces om te komen tot een investering bestaat uit vijf stappen:

 1. Analyse fase: quick scan pitchdeck (team, probleem & oplossing, waardecreatie, schaalbaarheid, tractie, concurrentie en financials) en digitaal kennismaken
 2. Strategie & team fase: analyse probleem & geboden oplossing, waardepropositie, klanten en klantsegmenten, analyse teamsamenstelling en strategie
 3. Terms fase: diepgaande financiële analyse en terms: waardering, cap table, liquidation preference, gekwalificeerde meerderheid, drag & tag along, vesting
 4. Deal structuur fase: opstellen term sheet, boekenonderzoek, opstellen contract, goedkeuring van het Investment Comité
 5. Partner fase: closing, ondersteuning en rapportage gedurende de rit, volgende rondes & exit

Zeker in de pre-seed fase (vóór marktintroductie) kijken wij in het bijzonder naar het probleem en de geboden oplossing. Welk probleem lost het bedrijf op en is het groot genoeg? Welke waarde biedt de geboden oplossing voor de klant? Wie wil ervoor betalen?

Een voorbeeld van een sterke probleem-oplossing fit? Wij zijn erg enthousiast over Roott, een nieuwe marktplaats voor mentale problemen.
Het probleem: consumenten weten niet de juiste coach, psycholoog of psychiater te vinden om hun mentale problemen op te lossen.
Geboden oplossing: creëren van een digitale marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

Roott levert de volgende waardecreatie:

 • Er is een enorme versplintering in het aanbod (het zijn veelal zelfstandige professionals). De marktplaats zorgt ervoor dat consumenten gericht op zoek kunnen gaan naar hulp
 • Het platform pakt de vaak lange wachtlijsten aan door vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen
 • De marktplaats genereert een dealflow (aanwas van klanten) voor de specialisten
 • De specialisten zijn bereid te betalen voor toegang tot het platform (maandelijks bedrag)

Aangezien wij ook over het team enthousiast zijn, investeren we graag in deze jonge onderneming.

Digital health is een nog jonge markt. Amerika loopt vijf jaar voor op Nederland.

Wat is jullie toegevoegde waarde als specialistisch fonds?

Sowieso krijgen generieke fondsen het steeds lastiger. We zien eigenlijk alleen nog specialistische fondsen ontstaan, gericht op een specifieke sector of oplossing. Digital health is een jonge markt. Amerika loopt vijf jaar voor op Nederland. Er zijn nog geen grote fondsen die zich richten op deze tak van sport (in de latere groeifase, Series-A en verder). Wij zijn genoodzaakt ons te richten op digital health start-ups die zich in de vroege fase van hun bestaan bevinden. Het grootste probleem is het verkrijgen van funding voor deze bedrijven. Het liefst zien wij dat er nog vijf Healthy.Capitals opstaan. Dan realiseren we meer impact en aandacht voor deze discipline.

Het voordeel van ons specialisme is dat de dealflow (start-ups om in te investeren) beter naar ons toekomt. Ook zijn wij beter in staat om een product te valideren. En we kennen de noodzakelijke stappen die een start-up specifiek in deze sector moet zetten. Denk aan het regelen van de vergoeding door verzekeraars, dat kan een lang en complex traject zijn. Wij hebben de juiste contacten op dit vlak. Vervolgens moeten de medisch specialisten het product van de start-up gaan voorschrijven of toepassen. Dat noemen we de klinische implementatiefase. Wij hebben deze processen nu een aantal keer mogen doorlopen. We hebben een netwerk opgebouwd en kunnen start-ups hierin goed ondersteunen.Ten slotte zijn wij als gespecialiseerd fonds beter in staat de meest kansrijke start-ups te ontdekken en te selecteren. De factor geluk zal een rol spelen of ze daadwerkelijk uitgroeien tot een succesvolle onderneming.

Succesfactoren van start-ups die naar voren komen

 • Purpose gedreven
 • Marktpotentie
 • Schaalbaarheid
 • Teamsamenstelling
 • Ambitie & toewijding
 • Domeinkennis & trackrecord
 • Onderscheidend product
 • Marktvraag & timing
 • Concurrentievoordeel
 • Exit mogelijkheid

Nieuw interview
Dit interview is gehouden na het verschijnen van de papieren versie van het boek.

Meer lezen? Koop het boek De start-up scorecard